Acupressuur en Meridiaan-massage

Volgens de traditionele Chinese geneeskunde circuleert energie door het lichaam via specifieke met elkaar verbonden banen. Deze energiebanen worden meridianen genoemd. Iedere energiebaan heeft een bepaalde functie en is gekoppeld aan een intern orgaan.

Door de meridiaan of de daarop gelegen specifieke punten ( acupunten genaamd) te behandelen met massage en/of pressuur kun je dus rechtstreeks inhaken op bepaalde klachten die gerelateerd zijn aan een betreffend orgaan.

Daarnaast kunnen door emotionele of fysieke problemen blokkades ontstaan in deze meridianen. Deze kunnen middels massage opgeheven worden. Bij acupressuur worden de vingers gebruikt om druk uit te oefenen op acupunten. Op deze manier kunnen blokkades opgeheven worden. Acupunten hebben (dus) een specifieke werking op bepaalde klachten en lichaamsfuncties.

Het doel van acupressuur en meridiaanmassage is om de energie weer vrijelijk te laten stromen. Hierdoor ervaren we meer harmonie, gezondheid en welbevinden.