Informatie over de betekenis van mijn logo.

De spiraal is het ordenend principe van de natuur in het klein en in het groot. Ons DNA heeft een spiraalvorm. Als cellen zich delen, gaan ze spiraalsgewijs naast elkaar liggen. De spiraal is o.a. te zien in de vorm van een schelp, een embryo, in sterrenstelsels en wervelwinden. Binnen de energetische therapie zie je het  terug bij bijvoorbeeld de chakra’s. Het zijn spiraalvormige energetische trechters.

Alle natuurlijke spiralen hebben een ‘oog’, een kern die verschilt van de wervelwind eromheen.

Symbolisch gezien is de spiraal een universeel teken voor  evolutie, eeuwige groei en verandering. Niet zelden botsen we hierbij op een zekere weerstand in onszelf (bijvoorbeeld onzekerheid of angst voor het nieuwe).

In het centrum van ons ‘Zelf’, diep binnen in ons bewustzijn, kunnen we een stil ‘ik’ voelen, kalm in weten, zonder denken: onze ‘Diepste Wezenskern’. Als we de verbinding met ons ‘Wezen’ verliezen, spiralen we naar de periferie en kunnen we een gevoel van gescheidenheid ervaren. Hier voelen we dan weerstand als gevolg van onze denkpatronen, onze angst of ons wantrouwen. Ze kunnen  ons verder weg brengen van ons centrum. Het groeiproces kan er uit bestaan om periodiek ons centrum te verlaten en er weer terug te keren, net zoals we in- en uitademen. Nadien komen we op dezelfde plek aan als waar we eerder waren, maar rijker, meer ervaren en hoger in de spiraal. In deze bewegende cirkel, deze spiraal, word je bewogen, meegenomen. Telkens weer is de plek vanwaar je vertrekt een nieuw begin, een eerste keer, verwondering, bewondering. Deze nieuwe plek is rijker, door tijd en ruimte, door je eigen danspassen en die van de anderen. Alles en iedereen beweegt, samen in dezelfde richting, in dezelfde maat. Ieder beweegt anders en toch bewegen we samen.

Je wordt je bewust van je onvoorwaardelijke liefde, de onuitputtelijke bron van het ‘hier en nu’, van het feit dat alles in beweging en verbonden is.

“De kern van alle dingen is stil en eindeloos”