Mijn werkwijze

Energetische therapie staat andere (reguliere) therapieën niet in de weg en kan vaak ondersteunend of aanvullend zijn. Een behandelingstraject bevat altijd een intakegesprek, plan van aanpak en evaluatie. Een verwijzing van een huisarts kan, maar is niet per se nodig.

Hoe ziet een behandelingstraject er grofweg uit?

 

  • Je maakt per telefoon of mail een eerste afspraak. Dit consult zal een inventariserend karakter hebben. Nadat ik een aantal persoonlijke gegevens (*) heb opgenomen, vorm ik me een beeld van de klachten. Vragen als wanneer zijn de klachten ontstaan? welke behandelingen heb je al achter de rug?, klachten/ziekten  uit het verleden? en gebruik je medicijnen? zullen zonder meer aan bod komen.
  • Aan de hand van deze gegevens stel ik een behandelplan op dat ik vervolgens aan je voorleg. Het kan zijn dat dit plan verschillende behandelingen naast elkaar bevat.
  • Hoewel de praktijk leert dat er vaak al heel snel veranderingen merkbaar zijn , is de duur van een behandeltraject maatwerk. Steeds wordt in onderling overleg gekeken wat nodig en wenselijk is.
  • Naast de behandelingen heb ik, indien gewenst, tips en oefeningen voor thuis. Je zult je verbazen hoeveel je op relatief eenvoudige manier zelf kunt bijdragen aan je eigen welbevinden.

 

Welzijnsbehandeling.

Niet alleen klachten liggen aan de basis van een behandeling. Je kunt ook ‘gewoon’ voor ontspanning komen. Dit kan een voet- of vlindermassage zijn of bijvoorbeeld een rustgevende meditatiesessie. Al dan niet onder het genot van gekleurd licht en/of ontspanningsmuziek.

(*) Uiteraard ga ik discreet om met ieders persoonlijke gegevens.